Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Ngày đăng: 21/07/2022

  Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

  Tài sản được tạo ra trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung của hai vợ, chồng chính vì vậy khi định đoạt tài sản cần có sự đồng ý của hai bên vợ, chồng. Tuy nhiên quy định này gây cản trở việc sử dụng tài sản để đầu tư kinh doanh của   vợ, chồng khi một bên không đồng ý. Chính những bất cập trên pháp luật đã trao cho vợ chồng có quyền phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ về việc Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP xin giới thiệu bài viết dưới đây.

  1. Phương thức chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

  Theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành thì vợ, chồng có thể thỏa thuận chi một phần hay toàn bộ tài sản chung, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Trong trường hợp vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản thì phải lập bằng văn bản.

  Nội dung văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng

  • Tài sản được chia cho mỗi bên,
  • Phần tài sản còn lại không chia (nếu có)
  • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung

  Hình thức văn bản phân chia tài sản chung vợ, chồng

  • Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản, có chữ ký của cả vợ, chồng.
  • Văn bàn này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định pháp luật
  • Trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tòa án áp dụng các quy định của chia tài sản chung của vợ, chồng khi ly hôn để giải quyết.

  2. Thời điểm có hiệu lực của việc phân chia tài sản trong thời ký hôn nhân

  Thời điểm có hiệu lực của văn bản chia tài sản chung của vợ là một trong những thời điểm sau:

  • Thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản phân chia
  • Thời điểm lập văn bản nếu trong văn bản không ghi ngày văn bản có hiệu lực
  • Nếu pháp luật có quy định về hình thức văn bản phân chia tài sản tài sản thì thời điểm có hiệu lực là thời điểm văn bản đáp ứng các điều kiện đó.
  • Trường hợp Tòa án phân chia tài sản chung của vợ, chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

  3. Hậu quả phân chia  tài sản trong thời kỳ hôn nhân

  Kể từ thời điểm việc phân chia tài sản chung có hiệu lực, tài sản chung của vợ, chông được xác định như sau:

  • Tài sản chia cho ai thuộc sở hữu riêng của người đó. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của người nếu không có thỏa thuận khác
  • Nếu vợ, chồng chia một phần tài sản thì phần tài sản còn lại thuộc khối tài sản chung hợp nhất của vợ, chồng kể cả hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó
  • Nếu các bên không có thỏa thuận khác thì quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc phân chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý

  4. Phân chia tài sản của vợ chồng vô hiệu

  Các trường hợp Tòa án tuyên bố việc phân chia tài sản vô hiệu:

  • Việc phân chia tài sản chung ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của các chủ thể sau:
  • Con chưa thành niên
  • Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không tài sản để tự nuôi mình
  • Chia tài sản để trốn tránh việc thực hiện các nghĩa vụ sau:
  • Nghĩa vụ cấp dưỡng,
  • Nghĩa vụ nuôi dưỡng
  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại
  • Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản, trả nợ cho cá nhân, tổ chức, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước
  • Các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của các văn pháp luật chuyên ngành (Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình)

  5. Dịch vụ tư vấn phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân của CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP

  • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Tư vấn phương thức chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Tư vấn nội dung văn bản chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Tư vấn soạn thỏa văn bản chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Tư vấn hình thức văn bản chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa văn bản chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Tư vấn các trường hợp vô hiệu văn bản chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Tư vấn phương hướng giải quyết khi văn bản chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân vô hiệu
  •  Tư vấn thủ tục công chứng văn bản chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • Đại diện khách hàng giải quyết giải quyết tranh chấp liên quan chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  6. Lý do bạn nên lựa chọn dịch vụ của CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP

  • Khách hàng được hỗ trợ bởi các luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn, tranh tụng và giải quyết vụ việc hôn nhân gia đình
  • Quyền lợi khách hàng được bảo vệ tốt nhất
  • Ngăn ngừa rủi ro khi phân chia tài sản
  • Hồ sơ, thủ tục nhanh gọn, chính xác, hợp pháp
  • Phí dịch vụ thấp, lợi ích khách hàng nhận được cao
  • Bảo mật thông tin khách hàng
  Liên hệ
  Zalo
  Hotline