THU TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI BÌNH DƯƠNG

THU TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 20/09/2023
  • Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
  • Tổng đài tư vấn pháp luật 0975.710.086
  • Nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam để đầu tư thực hiện các dự án.
  • Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?
  • Cùng Luật Bình Dương - Group tìm hiểu về vấn đề này.
  • Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

  1. Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư

  Để thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư. Phụ thuộc và dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, có thể sẽ không cần phải thực hiện thủ tục này.

  Đối với các dự án đầu tư quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32. Nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư. Phù hợp với quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền.

  Đối với các dự án đầu tư không thuộc quy định tại Điều 30, Điều 31 và Điều 32. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không cần phải thực hiện thủ tục này.

  2. Thủ tục đăng ký đầu tư

  2.1. Trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2020.

  2.2. Trình tự cấp giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
  • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

  Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo Khoản 1 Điều 33 cho cơ quan đăng kí đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

  Cơ quan đăng kí đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Hoặc trong trường hợp từ chối từ chối, thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

  Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp. Theo quy định tại luật doanh nghiệp về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  Nhà đầu tư nước ngoài tự do lựa do lựa chọn mô hình doanh nghiệp. Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu điểm và nhược điểm. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tương ứng cũng sẽ khác nhau.

  Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Nhà đầu tư nước ngoài có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện thủ tục này.

  4. Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

  Nhà đầu tư có thể sẽ phải thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định pháp luật đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan.

  5. Thủ tục xin cấp phép xây dựng

  Nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng. Phụ thuộc vào dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

  Trên đây là những thông tin về Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

  Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Luật Bình Dương - Group – đơn vị tư vấn tư vấn lập dự án đầu tư chuyên nghiệp nhất tại Bình Dương hiện nay.

   

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline