TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH DƯƠNG

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 16/10/2022

  Đầu tư đang là lĩnh vực được Chính phủ quan tâm và khuyến khích phát triển trong những năm gần đây. Nắm bắt được nhu cầu của quý khách hàng, Công ty Luật Bình Dương - Group đẩy mạnh nâng cao về chất lượng cũng như số lượng đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có chuyên môn cao về lĩnh vực này.

  Công ty Luật Bình Dương - Group chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về lĩnh vực đầu tư như sau:

  Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các văn kiện Dự án, tư vấn các thủ tục và hồ sơ yêu cầu đối với từng dự án đầu tư; kiểm tra về pháp lý, tính khả thi và tư vấn nội dung các tài liệu, văn kiện liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quản lý Nhà nước; Đại diện pháp lý thực hiện các hoạt động Đăng ký Đầu tư, hỗ trợ thẩm tra Dự án với các điều kiện thuận lợi nhất; tư vấn, tiếp xúc, vận động pháp lý, thương lượng và đàm phán với các đối tác Đầu tư, cơ quan của Chính phủ, địa phương; giám sát, hỗ trợ pháp lý thường xuyên cho các Dự án;

  Tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động Đầu tư, tạm ngừng, chấm dứt Dự án;

  •  Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
  • Tư vấn về mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn về địa điểm đầu tư;
  • Tư vấn về ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;
  • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài;
  • Tư vấn lập chi nhánh tại Việt Nam và nước ngoài
  • Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (Cấp phép đầu tư, dự án đầu tư đối với Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh)
  • Tư vấn thành lập và xin cấp phép hoạt động Chi nhánh và văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Điều chỉnh tên, vốn đầu tư, chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu dự án…) đối với các Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp có vốn nước ngoài …đã và đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;
  • Tư vấn, xác định, lựa chọn (các) đối tác, địa điểm đầu tư, báo cáo điều tra (các) công ty nhằm mục tiêu liên doanh, liên kết và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;
  • Tư vấn pháp luật, đánh giá nghiên cứu tiền khả thi và khả thi đối với dự án dự định triển khai;
  • Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, các tài liệu có liên quan, đăng ký và làm thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền xin phê chuẩn và các giấy phép cần thiết như giấy phép đầu tư xây dựng, giấy phép nhập khẩu đặc biệt, v.v…;
  • Tư vấn huy động vốn đầu tư; tư vấn tổ chức và quản trị kinh doanh; tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn chuyển giao công nghệ và mua sắm thiết bị;
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư, người lao động nước ngoài: Tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động, vấn đề thường trú, tạm trú...
  • Tư vấn Đánh giá tác động môi trường;
  • Tư vấn chính sách đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;
  • Tư vấn điều kiện đầu tư, các ngành nghề đầu tư có điều kiện;
  • Tư vấn ưu đãi đầu tư, hạn chế đầu tư, các lĩnh vực cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tư vấn khả năng được chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư cụ thể;
  • Tư vấn các hình thức đầu tư:
  • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh);
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Hình thức đối tác công tư);
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh)
  • Tư vấn việc theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ, xử lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
  • Tư vấn cho nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc pháp lý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư;
  • Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ đầu tư, xin ưu đãi đầu tư...
  • Tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng;
  • Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà xưởng;
  • Tư vấn các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư (liên quan đến bất động sản, nhà thầu xây dựng, tài chính, thương mại...);
  • Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư;
  • Tư vấn thuế và tư vấn hoàn thuế;
  • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan.
  Liên hệ
  Zalo
  Hotline