Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Ngày đăng: 16/10/2022

   DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

        Quý khách hàng có thể tham khảo các gói dịch vụ CÔNG TY LUẬT BÌNH DƯƠNG - GROUP 
  cung cấp phía dưới và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

  GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY

  THỦ TỤC

  GÓI SIÊU RẺ

  3.000.000 VNĐ

  (trọn gói, bao gồm: phí GP và dấu)

        1. Thành lập công ty: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty (Hồ sơ do Công Ty Luật Bình Dương - Group soạn thảo).

          2. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

          3. Đăng công bố mẫu dấu doanh nghiệp

  Lưu ý: khách hành không cần phải đi lại

  Theo luật doanh nghiệp năm 2014, thành lập doanh nghiệp mới bắt buộc phải đăng ký bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia từ ngày 01/ 7/ 2015.

         - Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu công ty, liên hệ trực tiếp để khắc thêm dấu công ty.  

  Khuyến Mãi:  

  1.   Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN

  2.   Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng

  3.  Đăng ký  mua chữ ký số chỉ còn 2.300.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) + Tặng 01 dấu chức danh.

  (Căn cứ theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng).

   

  GÓI 1

  5.000.000 VNĐ

      1. Thành lập công ty: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty (Hồ sơ do Công Ty Luật Bình Dương - Group soạn thảo).

      2. Đăng công bố mẫu dấu doanh nghiệp.

      3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

      4. Khắc dấu chức danh.

      5. Lập sổ thành viên/cổ đông.

      7. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn tư vấn đặt in và sử dụng hóa đơn.

       8. Cử kế toán hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan thuế.

  Lưu ý: khách hành không cần phải đi lại

   

  KHUYẾN MÃI:  

     1.  Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN

     2.  Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng

    3.  Đăng ký mua chữ ký số chỉ còn 2.300.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành).

  (Căn cứ theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng)

  GÓI 2

  5.500.000 VNĐ

     1. Thành lập công ty: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty (Hồ sơ do Công Ty Luật Thịnh Vượng soạn thảo).

     2. Đăng công bố mẫu dấu doanh nghiệp. 

     3 . Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

     4. Khắc dấu chức danh.

    5. Tặng 01 dấu: Sao y bản chính hoặc dấu bán hàng qua điện thoại hoặc đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..

     6.  Lập sổ thành viên/cổ đông.

     7. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan.

     8. cử kế toán thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn – tư vấn đặt in và sử dụng hóa đơn.

     9. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

    10. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…)

  Lưu ý: khách hành không cần phải đi lại.

   

  KHUYẾN MÃI:  

  1.  Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN

  2.  Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng

  3.  Đăng ký mua chữ ký số chỉ còn 2.300.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) + Tặng 01 dấu chức danh.

  (Căn cứ theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng).

  GÓI 3

  8.000.000 VNĐ

      1. Thành lập công ty: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty (Hồ sơ do Công Ty Luật Bình Dương - Group soạn thảo).

       2. Đăng công bố mẫu dấu doanh nghiệp 

       3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

       4. Khắc dấu chức danh.

      5.Tặng 01 dấu: Sao y bản chính hoặc dấu bán hàng qua điện thoại hoặc đã thu tiền,đã chi tiền hoặc đã thanh toán..

       6. Lập sổ thành viên / cổ đông

       7. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan

       8. Cử kế toán thiết lập kê khai hồ sơ thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn.

       9. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

      10. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…) 

          - Giải trình với cơ quan thuế

          - Tư vấn đặt in hóa đơn

      11. In 03 quyển hóa đơn GTGT ( Không bao gồm phát hành hóa đơn)

      12.  Đăng ký chữ ký số 12 tháng.

  GÓI PHÁT HÀNH  HÓA ĐƠN

  5.000.000 VNĐ

           Quy trình: 

    Bước 1. Nộp mẫu 01/Môn bài.

    Bước 2. Nộp mẫu 06/ phương pháp tính thuế GTGT 

    Bước 3. Nộp mẫu 08/ GTGT mở tài khoản ngân hàng.  

    Bước 4. Sau 07 ngày nhận kết quả mẫu 06.

    Bước 5. Mở tài khoản ngân hàng.

    Bước 6. Dùng chữ ký số đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng.

    Bước 7. Hoàn thiện mẫu 08 về tài khoản ngân hàng nộp cho thuế.

    Bước 8. Lên ngân hàng xin đăng ký nộp thuế điện tử nộp cho ngân hàng nơi mở tài khoản.

    Bước 9. Sau 3-7 ngày sẽ hẹn gặp thuế để xác định thời gian kiểm tra trụ sở.

    Bước 10. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ để thuế kiểm tra trụ sở.  

    Bước 11. Cán bộ thuế lập biên bản kiểm tra trụ sở.

    Bước 12. Ra ngân hàng nộp kiểm tra của thuế xin xác. nhận của cán bộ quản lý phường kèm theo đầy đủ hồ sơ.

    Bước 13. Nhận thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in.

    Bước 14. Sau khi xong toàn bộ công đoạn trên doanh nghiệp sẽ in hóa đơn và làm thông báo đặt in hóa đơn lần đầu: (Biên bản kiểm tra trụ sở + Thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in + thông báo phát hành hóa đơn + Hóa đơn mẫu + Hợp đồng in hóa đơn + biên bản hủy kẽm (nếu cần).  

   

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline