Gia hạn Visa thương mại cho người nước ngoài

Gia hạn Visa thương mại cho người nước ngoài

Ngày đăng: 21/07/2022

  Gia hạn Visa thương mại cho người nước ngoài

  1. Điều kiện gia hạn visa thương mại:
  • Gia hạn visa thương mại là gia hạn visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hiện nay, để gia hạn được loại visa này, người nước ngoài cần có các điều kiện sau:
  • Hộ chiếu phải còn thời hạn dài hơn thời hạn dự định gia hạn ít nhất 1 tháng
  • Visa đang sử dụng phải đúng công ty bảo lãnh.
  • Đang tạm trú tại Việt Nam và đã khai báo tạm trú theo quy định.
  1. Thủ tục gia hạn visa thương mại cho người nước ngoài:

  Hồ sơ gia hạn visa

  • Hồ sơ của tổ chức, công ty bảo lãnh.
  • Giấy tờ hoạt động của tổ chức đó: Đăng kí kinh doanh, chứng nhận đầu tư,
  • Nếu đã từng nộp hồ sơ rồi thì không cần.
  • Hồ sơ của người nước ngoài cần gia hạn visa
  • Hộ chiếu gốc Visa đang sử dụng
  • Tờ khai tạm trú.
  • Mẫu đơn xin gia hạn visa
  • Mẫu NA5.
  • Giấy giới thiệu người thực hiện hồ sơ.
  • Giấy giải trình lý do cần gia hạn visa.

   

   

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline