Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Ngày đăng: 21/07/2022

  Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  Văn phòng đại diện có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phầm thương hiệu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại. CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP có dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài (còn gọi là Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài) với chi phí trọn gói thấp nhất.

  1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài/văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Bộ Công thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  2. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  Không phải mọi công ty nước ngoài đều có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam mà cần đáp ứng những điều kiện sau:

  • Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật của các nước này thừa nhận;
  • Công ty nước ngoài đã hoạt động ít nhất một năm tại nước sở tại từ khi thành lập hoặc đăng ký;
  • Đối với những nước có quy định về thời hạn hoạt động thì công ty nước ngoài muốn đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam phải còn thời hạn ít nhất 01 năm
  • Hoạt động của văn phòng chỉ nhằm mục đích tìm hiểu thị trường và xúc tiến thương mại;
  • Trường hợp nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

  3. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài/ Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

  2.1 Trình tự thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài/văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

  Bước 1: Thương nhân nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ để xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện gửi tới Sở Công Thương nới định đặt trụ sở văn phòng đại diện.

  Bước 2: Bộ phận một cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận

  Bước 3: Trong vòng 03 ngày nếu hồ sơ thiếu sót cần sửa đổi cán bộ sẽ liên lạc với người nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung nếu đầy đủ, hồ sơ hợp lệ thì 07 ngày sau cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả.

  2.2 Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài/văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

  Số lượng hồ sơ: 01

  Thành phần hồ sơ gồm những giấy tờ tài liệu sau:

  • Đơn đề nghị cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu;
  • Bản sao giấy chứng nhận kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương của thương nhân nước ngoài (Yêu cầu phải được cơ quan ngoại giao của Việt Nam chứng nhận hoặc đã hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật Việt Nam);
  • Văn bản bổ nhiệm/cử người đứng đầu Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
  • Các giấy tờ chứng minh tình hình tài chính, hoàn thành nghĩa vụ thuế của pháp nhân nước ngoài;
  • Các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;
  • Tài liệu chứng minh sự pháp pháp về địa điểm đặt trụ sở chính:
   • Hợp đồng thuê văn phòng sao y chứng thực;
   • Bản công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu thuê của doanh nghiệp cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản);
   • Ngoài ra, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện công ty nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
  • Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cấp phép thành lập văn phòng đại diện do công ty mẹ ký và đóng dấu hồ sơ. Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài không có dấu thì toàn bộ hồ sơ phải hợp pháp hoá lãnh sự.

  4. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam (văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài)

  Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

  5. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam (văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài)

  5.1. Nội dung dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài (văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài)

  CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP cung cấp dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài, bao gồm các công việc sau:

  • Tư vấn điều kiện thành lập văn phòng đại diện
  • Tư vấn ý nghĩa, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện
  • Tư vấn hồ sơ thành lập văn phòng đại diện
  • Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện
  • Trực tiếp soạn thảo, rà soát hồ sơ thành lập văn phòng đại diện
  • Đại diện khách hàng thành thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện
  • Tư vấn những thủ tục pháp lý sau khi có giấy phép thành lập văn phòng đại diện

  5.2. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP:

  • Được tư vấn miễn phí về thủ tục hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài
  • Các chuyên viên, luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh có yếu tố nước ngoài
  • Thời gian thực hiện thủ tục nhanh gọn, chính xác
  • Xử lý các hồ sơ khó một cách hiệu quả
  • Các thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối
  Liên hệ
  Zalo
  Hotline