Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp tại Bình Dương

Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp tại Bình Dương

Ngày đăng: 08/08/2022

  Các vấn đề pháp luật dân sự, giải quyết các tranh chấp dân sự được hỗ trợ tư vấn:

  Tư vấn các quy định của pháp luật dân sự

  Tư vấn các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…

  Tư vấn các quy định về thời hạn, thời hiệu khởi kiện dân sự, yêu cầu dân sự…

  Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành xét xử sơ thẩm đối với các vụ việc dân sự

  Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các vụ việc dân sự

  Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành xem xét giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các vụ án dân sự

  Tư vấn hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài…

  Tư vấn các quy định về các loại hợp đồng dân sự:

  Mua bán tài sản, cầm cố thế chấp, thuê mượn tài sản…

  Tư vấn giải quyết tất cả các tranh chấp theo hợp đồng, tranh chấp ngoài hợp đồng

  Tư vấn các quy định về thừa kế, tranh chấp thừa kế, chia thừa kế

  Tư vấn quy định pháp luật và tranh chấp dân sự khác trong lĩnh vực dân sự…

  Mọi vấn đề pháp luật liên quan đến luật dân sự, tranh chấp dân sự, thoả thuận dân sự…đều được chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tuyến qua số điện thoại: 0976282879 https://luatsutaibinhduong.com/

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline