Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ngày đăng: 21/07/2022

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật

  CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP tự hào có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về pháp lý doanh nghiệp. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho các khách hàng là công ty Việt Nam,  công ty 100% vốn nước ngoài, công ty có vốn nước ngoài với nhiều ưu điểm là trọn gói, nhanh chóng, chi phí thấp.


  1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề người đại diện theo pháp luật của công ty

  Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề người đại diện theo pháp luật của công ty là các văn bản pháp lý sau:

  2. Về người đại diện theo pháp luật của công ty

  a. Người đại diện theo pháp luật là ai ?

  Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

  “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật..”

  b. Doanh nghiệp có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật ?

  Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

  Như vậy là khác với cách hiểu của nhiều người là doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, pháp luật cho phép công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có hơn một người đại diện theo pháp luật. Riêng đối với công ty cổ phần, trong trường hợp có hai người đại diện theo pháp luật thì thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có từ ba người đại diện theo pháp luật trở lên thì người thứ ba có thể giữ các chức danh còn lại.

  c. Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của công ty

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

  Khi người đại diện theo pháp luật vi phạm những quy định trên thì chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm và nghĩa vụ đó.

  d. Một số quy định của pháp luật đối với sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của công ty

  Vì Người đại diện theo pháp luật có vai trò quan trọng như vậy nên pháp luật quy định Người đại diện theo pháp luật cần phải luôn hiện diện, cụ thể là:

  • Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, doanh nghiệp phải luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
  • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì nếu phải liên tục vắng mặt tại Việt Nam, người đó phải ủy quyền cho người khác làm đại diện. Trường hợp người đó vắng mặt quá 30 ngày mà không làm ủy quyền thì Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị Công ty có quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật.

  e. Xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật:

  Pháp luật cũng quy định xử phạt hành chính từ 10 triệu đồng tới 15 triệu đồng trong một số trường hợp vi phạm các quy định về người đại diện theo pháp luật. Để hiểu rõ vấn đề này

  Với những quy định của pháp luật nêu trên và trong bối cảnh kinh doanh sôi động nên việc thay đổi  người đại diện theo pháp luật là một nhu cầu tương đối thường xuyên của công ty và doanh nghiệp. Khi có nhu cầu này, doanh nghiệp cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với đơn vị có thể thay mặt doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật một cách nhanh chóng và hiệu quả.

  3. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

  a. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trong nước

  Dưới đây là thủ tục thực hiện thay đổi Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trong nước:

  • Doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:
   • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
   • Bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân/ CMND/ hộ chiếu của người bổ sung, thay thế làm người đại diện theo pháp luật của;
   • Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên), quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
   • Đối với công ty cổ phần, nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty thì phải có Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty thì phải có Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng quản trị  về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Khi nhận hồ sơ thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận xác nhận đã nhận hồ sơ của doanh nghiệp.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ từ chối và trả lời bằng văn bản.

  b. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty có vốn nước ngoài

  Đối với công ty có vốn nước ngoài mà có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhà đầu tư cũng chính là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải làm 2 thủ tục:

  Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư, gồm
   • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
   • Biên bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
   • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
   • Một bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp
   • Hộ chiếu công chứng của Người đại diện theo pháp luật mới
   • Xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của Người đại diện mới
  • Sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận hồ sơ, trả Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
  • Sở kế hoạch đầu tư giải quyết hồ sơ
  • Sở kế hoạch đầu tư trả lời chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc từ chối với giải thích bằng văn bản

  Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Bước này thực hiện tương tự như thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trong nước.

  4. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP:

  a. Nội dung dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

  Chúng tôi sẽ thực hiện các nội dung công việc sau đây:

  • Tư vấn luật trước khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
  • Soạn thảo hồ sơ
  • Thay mặt khách hàng: Nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT; Theo dõi việc xử lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ (nếu có); Nhận kết quả; Nộp phí, lệ phí liên quan; Đăng Bố cáo về việc thay đổi nội dung ĐKKD

  b. Thời gian thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

  Đối với công ty Việt Nam, thời gian thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 5 ngày kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.

  Đối với công ty có vốn nước ngoài, thời gian thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 20 ngày kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.

  c. Kết quả của dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

  Kết quả của dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi (đối với công ty có vốn nước ngoài)
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi
  • Biên lại nộp lệ phí công bố

  d. Phí dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

  Đối với công ty Việt Nam, phí dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật xin vui lòng liên hệ

   

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline