Tư vấn thủ tục khởi kiện án hành chính

Tư vấn thủ tục khởi kiện án hành chính

Ngày đăng: 16/10/2022

  Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

   II.  Trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án hành chính được quy định như sau:

  1.  Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

  -   Đơn khởi kiện có đầy đủ nội dung theo Điều 118 Luật tố tụng hành chính ;

  -   Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện;

  -   Bản sao quyết định hành chính, quyết định luật buộc thôi việc, quyết định, giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bản sao các quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có),…;

  -   Cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có) và bản sao các văn bản, tài liệu trong hồ sơ giải quyết việc hành chính, hồ sơ xét kỷ luật mà căn cứ vào đó để ra quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, hoặc thực hiện hành vi hành chính,…

  -   Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng chực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

  -   Bản thống kê danh mục các tài liệu

  2.  Trình tự thực hiện:

   Tư vấn thủ tục kiện ra tòa, thủ tục khởi kiện dân sự; Tư vấn thủ tục giải quyết vụ án hành chính;

  – Tư vấn thủ tục giải quyết khiếu nại, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo;

  – Tư vấn các thủ tục hành chính khác;

  3. Luật sư chuyên các vụ án hành chính như :

  • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai
  • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
  • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước;

  -   Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;

  -   Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;

  -   Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư;

  -   Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch;

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline