Dịch vụ đăng ký nuôi con nuôi

Dịch vụ đăng ký nuôi con nuôi

Ngày đăng: 21/07/2022

  Dịch vụ đăng ký nuôi con nuôi

  Ở nước ta nuôi con nuôi không phải là vấn đề mới. Nhưng đăng ký nuôi con nuôi về mặt pháp lỳ là thủ tục tương đối phức tạp. Làm thế nào để đăng ký con nuôi đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi hợp pháp của cha mẹ nuôi và con nuôi?

  1. Lợi ích của việc đăng ký con nuôi

  Không chỉ có ý nghĩa nhân văn, việc thực hiện thủ tục cho con nuôi, nhận con nuôi theo quy định pháp luật (“Thủ tục đăng ký con nuôi”) là căn cứ pháp lý quan trọng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên (cha mẹ nuôi và con nuôi). Bởi một khi việc đăng ký con nuôi hoàn tất, đứa trẻ nhận nuôi sẽ được hưởng các quyền cơ bản của công dân như quyền chăm sóc sức khỏe, quyền được học hành, quyền sở hữu tài sản…

  Pháp luật Việt Nam thừa nhận con nuôi được đối xử ngang bằng với con đẻ trong vấn đề thừa kế tài sản. Với nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân gia đình, mọi người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phân biệt con nuôi hay con đẻ.

  Nếu bạn còn có vấn đề gì băn khoăn lợi ích hay thủ tục đăng ký con nuôi, hãy tìm đến luật sư của CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP để được giải đáp.

  2. Dịch vụ tư vấn đăng ký con nuôi tại CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP

  a. Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến việc cho con nuôi, nhận con nuôi (đăng ký con nuôi)

  – Nguyên tắc giải quyết việc đăng ký con nuôi
  – Điều kiện nhận con nuôi
  – Hiểu về sự đồng ý cho làm con nuôi thế nào?
  – Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi
  – Quy định về thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế
  – Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước?
  – Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
  – Trường hợp nào không được nhận con nuôi ?
  – Các hành vi nào bị cấm trong việc nuôi con nuôi

  b. Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

  – Quy định về điều kiện nhận nuôi con nuôi trong nước
  – Hồ sơ nuôi con nuôi trong nước gồm những gì?
  – Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước dễ hay khó?
  – Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế ?
  – Soạn và nộp hồ sơ đăng ký con nuôi
  – Thời hạn giải quyết hồ sơ việc nuôi con nuôi trong nước
  – Cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước
  – Hệ quả của việc đăng ký con nuôi
  – Khi nào chấm dứt việc nuôi con nuôi và làm thế nào chấm dứt việc nuôi con nuôi
  – ….

  c. Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (thủ tục đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài)

  – Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
  – Quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
  – Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
  – Căn cứ để giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài
  – Trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài thế nào?
  – Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài gồm những gì?
  – Hồ sơ của bên nhận con nuôi, hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài ?
  – Hồ sơ xin con nuôi đích danh gồm những tài liệu gì?
  – Thủ tục xin con nuôi đích danh có yếu tố nước ngoài
  – Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu
  – Công dân Việt Nam có được nhận con nuôi nước ngoài không?
  – Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi thế nào?
  – Việc đăng ký nuôi con nuôi ở khu vực biên giới cần tuân theo thủ tục gì?
  – Trình tự, thủ tục thay đổi, chấm dứt việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

  Để biết thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn đăng ký con nuôi, tư vấn nhận con nuôi, vui lòng liên hệ với CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP !

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline