Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Ngày đăng: 21/07/2022

  Tư vấn pháp luật thường xuyên

  TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN – RỦI RO PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH:

  “Thương trường là chiến trường” – người đời nói quả không sai. Trong quá trình kinh doanh, Doanh nghiệp có thể gặp nhiều rủi ro, chúng tôi xin đưa ra những rủi ro phổ biến nhất:

  • Doanh nghiệp ký hợp đồng giá trị lớn nhưng không có hiệu lực, hoặc hợp đồng bất lợi
  • Doanh nghiệp bị phạt hoặc không thể chuyển đổi, sáp nhập, mua bán do không tuân thủ quy định về đăng ký kinh doanh
  • Doanh nghiệp không có quy chế làm việc dẫn đến tranh chấp giữa các thành viên góp vốn, chia tách công ty
  • Doanh nghiệp bị kiện do sa thải nhân viên trái pháp luật, do không tuân thủ quy định của pháp luật về lao động (hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội …)
  • Doanh nghiệp bị cơ quan thuế phạt do vi phạm quy định về thuế và kế toán
  • Doanh nghiệp bị khách hàng kiện do tranh chấp hợp đồng
  • Doanh nghiệp bị mất thương hiệu, bị làm giả, làm nhái sản phẩm mà không được pháp luật bảo vệ

  TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

  Chúng tôi tư vấn các vấn đề pháp lý doanh nghiệp bằng văn bản hoặc qua tổng đài. Lĩnh vực tư vấn luật bao gồm:

  • Các vấn đề liên quan tới luật doanh nghiệp
  • Các vấn đề liên quan tới luật thương mại
  • Các vấn đề liên quan tới luật đầu tư
  • Các vấn đề liên quan tới luật đấu thầu
  • Các vấn đề liên quan tới luật lao động
  • Các vấn đề liên quan tới luật bảo hiểm xã hội
  • Các vấn đề liên quan tới luật bảo hiểm y tế
  • Các vấn đề liên quan tới luật thuế và kế toán
  • Các vấn đề pháp lý doanh nghiệp khác

  TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

  Chúng tôi tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa
  • Hợp đồng dịch vụ
  • Hợp đồng thuê/cho thuê, vay/cho vay
  • Hợp đồng lao động
  • Hợp đồng đại lý
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh

  DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  Chúng tôi tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh gồm thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh … và dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn, thay đổi tên công ty, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật …).

  HOÀN THIỆN HỒ SƠ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

  Chúng tôi rà soát, tư vấn và soạn thảo Hồ sơ điều hành doanh nghiệp:

  • Quy chế hoạt động (Quy chế quản lý điều hành, Quy chế tài chính kế toán, Quy chế mua bán, Quy chế phòng kinh doanh, Quy chế quản lý chất lượng, Quy chế tuyển dụng/đánh giá nhân viên/lương thưởng, Quy chế quản lý hợp đồng  v.v…)
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên v.v…
  • Các văn bản hành chính như Mẫu quyết định của Ban Giám đốc, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kỹ thuật v.v…

  Chúng tôi rà soát, tư vấn và soạn thảo Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp:

  • Điều lệ công ty
  • Thỏa thuận, Biên bản góp vốn của các thành viên
  • Hợp đồng, Biên bản chuyển nhượng vốn góp/cổ phần giữa các thành viên
  • Hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Biên bản bàn giao
  • Hồ sơ giải thể, phá sản

  Chúng tôi rà soát Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo Doanh nghiệp có đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

  TƯ VẤN HỒ SƠ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

  Chúng tôi tư vấn, rà soát và soạn thảo các loại văn bản sau:

  Nội quy lao động

  • Nội quy lao động (để đăng ký với Sở Lao động và Thương binh Xã hội)
  • Quy tắc đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp
  • Thang bảng lương
  • Quy tắc bảo mật thông tin doanh nghiệp
  • Quy trình kỷ luật, sa thải nhân viên

   Hợp đồng lao động

  • Mẫu Hợp đồng lao động chung, Hợp đồng lao động đối với những vị trí chủ chốt
  • Mẫu Hợp đồng đào tạo
  • Thỏa thuận bảo mật

  Quyết định về lao động, nhân sự

  • Quyết định tuyển dụng
  • Quyết định lương, thưởng
  • Quyết định thuyên chuyển, đề bạt, kỷ luật, sa thải nhân viên

  TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Chúng tôi tư vấn:

  • Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ
  • Bảo hộ quyền tác giả
  • Chống cạnh tranh không lành mạnh (hàng giả, hàng nhái)

  DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ…

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp:
   •  Tranh chấp giữa các thành viên công ty, cổ đông công ty
   • Tranh chấp lao động
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp với bên ngoài (tranh chấp kinh tế)
   • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, xây dựng, đấu thầu…
   • Hỗ trợ và đại diện khách hàng đàm phán, thương lượng giải quyết các tranh chấp với bên thứ ba
   • Đại diện, cử luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng tại Tòa án, Trung tâm trọng tài, các cơ quan có thẩm quyền khác
  • Tư vấn khiếu nại, khiếu kiện hành chính
   • Tư vấn khiếu nại trong lĩnh vực thuế, đất đai, xây dựng, xử phạt hành chính…
   • Tư vấn khởi kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính nếu ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp

  CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP chuyên tư vấn giải quyết tranh chấp một cách êm đẹp giúp doanh nghiệp tránh thua thiệt về tiền bạc, cơ hội và danh tiếng.

  Hãy liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên là cách đầu tư khôn ngoan, hiệu quả nhất!

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline