Đội ngũ luật sư

Đội ngũ luật sư

Lê Thị Hiền

Lê Thị Hiền

Chức vụ: Giám đốc/Giảng Huấn

Trần Văn Dương

Trần Văn Dương

Chức vụ: Luật Sư

Nguyễn Thế Thiện

Nguyễn Thế Thiện

Chức vụ: Tổng Giám đốc/Luật sư

Trần Phương Hồng Tiến

Trần Phương Hồng Tiến

Chức vụ: Giám đốc/KTT

Nguyễn Thành Vận

Nguyễn Thành Vận

Chức vụ: Luật Gia/Giảng Huấn

Phạm Hoài Thu

Phạm Hoài Thu

Chức vụ: Luật Sư/Cố vấn Luật

Zalo
Hotline