THU HỒI NỢ XẤU TẠI BÌNH DƯƠNG

THU HỒI NỢ XẤU TẠI BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 16/10/2022

  Trong nền kinh tế thị trường các cá nhân, tổ chức đều tham gia vào nhiều giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự thông qua hình thức hợp đồng dân sự là chủ yếu. Bởi vậy Hợp đồng dân sự đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống hàng ngày và hoạt động kinh doanh.

  Do đó, các vấn đề tranh chấp pháp lý phát sinh là không thể tránh khỏi. Việc giải quyết thỏa đáng tranh chấp hợp đồng dân sự tạo điều kiện cho các bên giải quyết các mâu thuẫn, góp phần ổn định xã hội.

  Tranh chấp Hợp đồng: Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

  Các đặc điểm của tranh chấp Hợp đồng:

  Phát sinh trực tiếp từ quan hệ Hợp đồng, nên luôn luôn thuộc quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp (tức các bên trong Hợp đồng).

  Mang yếu tố tài sản (vật chất hay tinh thần) và gắn liền lợi ích các bên trong tranh chấp.

  Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp Hợp đồng là bình đẳng, thỏa thuận.

  Nội dung công việc mà đội ngũ Luật sư tại Công ty Luật Bình Dương - Group tranh sẽ tiến hành tham gia tố tụng các vụ án tranh chấp hợp đồng dân sự

  1. Giai đoạn tiền tố tụng

  • Xác định quan hệ phát sinh tranh chấp;
  • Xác định đối tượng, phạm vi khởi kiện;
  • Xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án;
  • Xác định chủ thể liên quan vụ việc;
  • Thu thập chứng cứ, xác định căn cứ thủ tục tố tụng;
  • Tổ chức hoà giải, thương lượng giữa các bên;
  • Lập phương án khả thi giải quyết vụ việc của thân chủ
  • Soạn thảo, hoàn thiện Hồ sơ khởi kiện;
  • Nộp Hồ sơ khởi kiện;

  2. Giai đoạn xét xử Sơ thẩm, phúc thẩm

  • Cung cấp chứng cứ và hoàn thiện Hồ sơ vụ án;
  • Soạn thảo đơn, Văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp;
  • Thương lượng, hoà giải trước và trong giai đoạn tố tụng;
  • Soạn thảo, gửi Văn bản ý kiến bào chữa, bảo vệ thân chủ
  • Tranh tụng bảo vệ quyền lợi của thân chủ tại phiên Tòa sơ thẩm, phúc thẩm;
  • Xác định căn cứ khiếu nại, kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm,
  • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Soạn thảo Đơn khiếu nại, Đơn kháng cáo.
  • Chuẩn bị Hồ sơ và các tài liệu cần thiết cho các giai đoạn Phúc thẩm, Giám đốc thẩm.
  • Nộp đơn yêu cầu thi hành án, hoãn thi hành án …

  3. Tư vấn giai đoạn thi hành án dân sự.

  • Tưvấn quy trình thực hiện thi hành án;
  • Tư vấn xác minh điều kiện thi hành án;
  • Tư vấn phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ;
  • Tư vấn tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự.

  Tranh chấp hợp đồng dân sự (Thu Hồi Nợ Xấu) Công ty Luật Bình Dương - Group luôn là bạn đồng hành với Doanh nghiệp trên các công nợ khó đòi.

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline