Giấy phép lao động Bình Dương

Giấy phép lao động Bình Dương

Ngày đăng: 12/04/2023
  Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép lao động năm 2022

  Luật sử dụng lao động ngày càng được pháp luật hoàn thiện hơn. Nhờ sự tăng lên của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ người lao động Việt Nam do doanh nghiệp nước ngoài quản lý và nhờ sự ký kết các hợp đồng sử dụng người lao động phải được tuân thủ hiệp ước quốc tế tự do thương mại như WTO, ASEAN…

  Trong bài viết này, Luật Bình Dương - Group cung cấp những tin tức hữu ích về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  Bộ Luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có nhiều bước cải tiến, đặc biệt là về các định nghĩa đối với từng vị trí cụ thể cho lao động nước ngoài mong muốn làm việc tại Việt Nam.

  Theo quy định của Nghị định 152/2020/NĐ-CP quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi đã đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam tại vị trí Chuyên gia, Nhà quản lý hoặc Giám đốc điều hành tại Việt Nam.

  Các điều kiện chung gồm có:                                  

  • Có đủ điều kiện sức khỏe để làm việc;
  • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy  định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
  • Các điều kiện riêng biệt đối với từng vị trí, cụ thể:
  • Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp, được nhân danh công ty ký kết  các giao dịch của công ty theo Điều lệ của Công ty. Nhà quản lý thường được quy định cụ thể trong điều lệ của doanh nghiệp.
  • Chuyên gia là người lao động có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03  năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí công việc đã được đào tạo hoặc đã được cấp chứng chỉ nghề và có kinh nghiệm 05 năm trở lên.
  • Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài có trình độ từ tốt nghiệp  trường nghề trở lên và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí đã được đào tạo hoặc người có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật phù hợp với vị trí làm việc dự kiến tại Việt Nam.
  • Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực  thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đơn vị trực thuộc bao gồm: Chi nhánh, văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh, không bao gồm công ty con.

  Tương ứng với các điều kiện là việc cung cấp Giấy tờ chứng minh năng lực làm việc và phù hợp với từng vị trí là một vấn đề vô cùng quan trọng để người nước ngoài được cấp Giấy phép lao động.

  Thêm vào đó, đối với các giấy tờ được cấp tại NƯỚC NGOÀI hoặc một quốc gia khác, các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật này còn phải chuẩn bị các giấy tờ từ nước ngoài, thực hiện các thủ tục Chứng nhận lãnh sự và Hợp pháp hóa lãnh sự trước khi gửi về Việt Nam để thực hiện các thủ tục.

  Trên thực tế, tuỳ ngành nghề, hoàn cảnh của lao động nước ngoài có thể yêu cầu và cung cấp các giấy tờ khác nhau nhằm chứng minh một người nước ngoài là một chuyên gia, nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật.

  Doanh nghiệp liên hệ với luật sư để được tư vấn cụ thể hơn, tránh việc chuẩn bị quá nhiều giấy tờ hoặc không nắm cụ thể chuẩn bị giấy tờ cho phù hợp.

  Một vấn đề quan trọng Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cần đặc biệt lưu ý đó là vấn về thời gian bắt đầu thực hiện việc cấp Giấy phép lao động, cụ thể: ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng ký việc tuyển dụng này và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố chấp thuận. Ví dụ, Doanh nghiệp dự tính sẽ ký hợp đồng với người lao động nước ngoài vào ngày ngày 25/10/2021, thì trước đó, muộn nhất là ngày 24/09/2021, doanh nghiệp phải đăng ký về việc tuyển dụng theo quy định ở trên.

  Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các giải pháp tối ưu đối với từng trường hợp cụ thể đối với việc Gia hạn Giấy phép lao động mà người nước ngoài đã được cấp. Hơn nữa, chúng tôi còn trực tiếp soạn thảo, nộp hồ sơ, nhận kết quả và tiến hành bàn giao Giấy tờ cho khách hàng.

   

  Zalo
  Hotline