Đăng ký mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch

Ngày đăng: 21/07/2022

  Đăng ký mã số mã vạch

  CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP có nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm, với nhiều ưu điểm là trọn gói, hiệu quả và chi phí rất hợp lý.

  Lệ phí nhà nước: 1.800.000 VNĐ, phí dịch vụ: 1.200.000 VNĐ, tổng chi phí trọn gói: 3.000.000 VNĐ

  1. Mã số mã vạch là gì ?

  Mã số mã vạch  là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

  Mã số mã vạch gồm 2 phần:

  • Mã số GS1 là một dãy chữ số nguyên, trong đó có các nhóm số để chứng minh về xuất xứ hàng hoá như: đây là sản phẩm gì ? do công ty, tổ chức nào sản xuất ? công ty đó thuộc quốc gia nào?
  • Mã vạch GS1 (BarCode) là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được thiết kế theo một nguyên tắc mã hoá nhất định để thể hiện mã số hoặc cả chữ lẫn số dưới dạng các thiết bị đọc có gắn đầu Laser (Scanner) nhận và đọc được. Thiết bị đọc được kết nối với máy tính và mã vạch được giải mã thành dãy số một cách tự động.

  2. Lợi ích của việc đăng ký mã số mã vạch

  Khi đăng ký mã số mã vạch, doanh nghiệp sẽ cải thiện đáng kể hoạt động sản xuất, bán hàng và quản lý chất lượng của mình, do:

  • Năng suất tăng cao, giúp cho việc thanh toán và xuất hóa đơn được thuận tiện và hiệu quả
  • Tiết kiệm hơn, giúp cho việc sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả và giảm thời gian khi kiểm toán
  • Chính xác hơn, giúp nhận biết chính xác nhà cung cấp hàng hóa và tránh nhầm lẫn trong việc xác định giá hàng hóa

  3. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc đăng ký mã số mã vạch

  Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề đăng ký mã số mã vạch là các văn bản pháp luật sau đây:

  • Quyết định số 73/QĐ-TĐC của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hàng “hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp mã số mã vạch”
  • Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
  • Thông tư số 232/2016/TT-BTC

  4. Các loại mã số mã vạch được cấp

  Các loại MSMV được cấp và quản lý gồm:

  • Mã doanh nghiệp;
  • Mã số rút gọn (EAN8);
  • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN).

  Các loại MSMV do tổ chức/doanh nghiệp tự lập để sử dụng, sau khi được cấp mã số doanh nghiệp, gồm:

  • Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN);
  • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN);
  • Các loại mã số cho đơn vị hậu cần, tài sản hoặc đối tượng khác khi có nhu cầu sử dụng.

  Lưu ý: Mỗi tổ chức/doanh nghiệp được đăng ký sử dụng một mã doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt, một tổ chức/doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng hơn một mã doanh nghiệp khi chứng minh đã dùng hết quỹ số được cấp. Khi đăng ký sử dụng thêm mã doanh nghiệp, tổ chức/doanh nghiệp phải làm thủ tục như đăng ký cấp mã lần đầu và kèm theo thuyết minh đã sử dụng hết quỹ số được cấp.

  5. Thẩm quyền cấp và quản lý đăng ký mã số mã vạch

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ Khoa học và Công nghệ cấp các loại mã số mã vạch.

  Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, các tổ chức/doanh nghiệp tự lập các loại mã số mã vạch để sử dụng và định kỳ sáu tháng báo cáo Danh mục các loại mã số sử dụng với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  6. Trình tự thủ tục đăng ký mã số mã vạch

  a. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

  Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch gồm các tài liệu sau đây:

  • Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu ( 02 bản)
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);
  • Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu ( 02 bản)

  b. Các bước đăng ký mã số mã vạch

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

  • Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng MSMV chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ:Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.
  • Nếu hồ sơ  đầy đủ:Tổ chức tiếp nhận hồ sơ lập hồ sơ đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ ( Tổng cục TCĐLCL) chức thẩm định

  Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

  Trong vòng 3 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định:

  • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Tổng cục TCĐLCL  đề nghị tổ chức/doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã số; vào sổ đăng kí, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

  Bước 4: Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch

  Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sử dụng MSMV tuân thủ các quy định về sử dụng MSMV.

  7. Lệ phí Nhà nước về mã số mã vạch

  Lệ phí Nhà nước về mã số mã vạch là khoản thu của Nhà nước khi trong các trường hợp cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số mã vạch của các loại mã doanh nghiệp, mã địa điểm toàn cầu GLN, mã EAN-8; Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài. Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng đọc bài viết Lệ phí Nhà nước về mã số mã vạch.

  8. Triển khai sử dụng sau khi đăng ký mã số mã vạch thành công

  Sau khi tổ chức/doanh nghiệp được Tổng cục đo lường chất lượng cấp mã số mã vạch thì cần triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật. Để hiểu rõ các quy định này, bạn vui lòng đọc bài viết Sử dụng mã số mã vạch theo quy định của pháp luật.

  Tổ chức/doanh nghiệp lưu ý là nếu vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch có thể bị xử phạt hành chính, trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì mã số mã vạch có thể bị thu hồi. Bạn có thể đọc bài viết Xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch để có thêm thông tin.

  9. Nội dung dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP

  a. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc đăng ký mã số mã vạch:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch
  • Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch
  • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
  • Tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng sản phẩn
  • Tư vấn Bảo hộ thương hiệu

  b. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch:

  • Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký kinh doanh): Bản sao có chứng thực)
  • Bảng Đăng ký sử dụng (danh mục sản phẩm cần đăng ký)
  • Phiếu đăng ký thông tin (theo mẫu)
  • Giấy ủy quyền cho CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP

  c. Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch:

  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền
  • Theo dõi việc sử lý hồ sơ
  • Nhận Giấy chứng nhận mã số mã vạch và giao cho khách hàng

  10. Thời gian thực hiện dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP

  • 07 ngày (kể từ này nộp hồ sơ): cấp mã số mã vạch tạm thời
  • 60 ngày (kể từ ngày cấp mã số mã vạch tạm thời): cấp mã số mã vạch chính thức
  • Thời hạn hiệu lực của mã số mã vạch là 01 năm (có thể được gia hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp)

  11. Giá dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của CÔNG TY TNHH LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP

  Giá dịch vụ trọn gói đăng ký mã số mã vạch là khoảng 3.000.000 VNĐ, trong đó:

  • Lệ phí nhà nước là khoảng 1.800.000 VNĐ, tùy theo loại mã số mã vạch. Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng đọc bài viết Lệ phí Nhà nước về mã số mã vạch.
  • Phí dịch vụ là 1.200.000 VNĐ

  12. Lý do nên dùng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP

  • Chi phí hết sức hợp lý
  • Dịch vụ trọn gói, đạt kết quả như mong muốn
  • Thời gian nhanh chóng
  • Được hướng dẫn và tư vấn về các vấn đề khác liên quan

  Bạn nên sử dụng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch trọn gói để tiết kiệm thời gian và thực chất là tiết kiệm chi phí cơ hội. Các luật sư giàu kinh nghiệm của CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG – GROUP sẽ thực hiện công việc theo quy trình chuẩn mực. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  Liên hệ
  Zalo
  Hotline