Chính sách hoa hồng

Chính sách hoa hồng

Ngày đăng: 12/10/2022
  Chúng tôi mong muốn việc hợp tác của chúng ta phát triển bền vững. Điều này thực hiện bằng việc hợp tác kinh doanh lâu dài dựa trên sự tin tưởng và cùng có lợi. Việc này sẽ giúp Quý Công ty/Đối tác khi làm việc với Công ty Luật Bình Dương – Group sẽ được cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất với một đơn giá tốt nhất từ chúng tôi.

  Nhằm duy trì nguyên tắc hợp tác bình đẳng và cùng nhau có lợi, công ty chúng tôi luôn hy vọng trong tương lai sẽ được hợp tác lâu dài, và cùng nhau phát triển đối với Quý Công ty/Đối tác. Chúng tôi mong muốn việc hợp tác của chúng ta bằng sự hợp tác minh bạch. Chúng tôi cho rằng nếu có sự tiêu cực trong hợp tác kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho một mục đích tiêu cực nào đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên. Do đó, chúng tôi gửi thư này chia sẻ về các chính sách của Bình Dương – Group và mong muốn Quý Công Ty/Đối tác phối hợp thực hiện cùng chúng tôi như sau:

  1. Để thiết lập một môi trường kinh doanh lành mạnh, chúng tôi yêu cầu mỗi nhân viên phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đạo đức của công ty, không được đòi hỏi Công ty khách hàng hoặc đối tác kinh doanh khác, bí mật yêu cầu hoặc nhận quà tặng, quà hiện kim, thẻ mua sắm, v.v ... tiền, tài, vật và lễ.
  2. Đồng thời chúng tôi xin yêu cầu Qúy Công ty/Đối tác tuân thủ nguyên tắc đạo đức thương gia, không được đề ra bất cứ quà tặng, quà hiện kim, thẻ mua sắm, v.v ... tiền, tài,vật và lễ cho nhân viên chúng tôi.
  3. Nếu chúng tôi cần làm việc với Quý công ty về vấn đề hoa hồng, chúng tôi sẽ làm hợp đồng chính thức thông qua Bộ phận Kế toán của Bình Dương – Group. Mọi giao dịch bằng tiền hoặc chuyển khoản phải được thực hiện thông qua Bộ phận Kế toán của Bình Dương – Group.
  4. Chúng tôi cũng sẽ tuyệt đối tuân thủ Bản Quy Tắc này. Nếu nhân viên của chúng tôi Vi phạm Bản Quy Tắc, các chính sách, chỉ thị của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên đó.

  Một lần nữa, chúng tôi chân thành đánh giá cao sự hợp tác của Quý Công Ty/Đối tác với Công ty Luật Bình Dương – Group.

  Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác và cung cấp dịch vụ khi Quý Công ty/Đối tác đồng ý với chính sách của Bình Dương – Group. Vui lòng ký tên, đóng dấu và gửi lại cho Công ty chúng tôi để thể hiện sự đồng ý của Quý Công ty/Đối tác cho mỗi hợp đồng hợp tác với chúng tôi.

  Trân trọng,

  Zalo
  Hotline